استرداد وجه قابل توجه کلیه مسافرین محترم

  • قبل از پر کردن فرم استرداد وجه، از کنسل شدن بلیط خود بروی سیستم فروش اطمینان کامل حاصل فرمایید.
  • کنسل نمودن رزرو توسط شما بروی سیستم رزرواسیون به معنای پذیرفتن شرایط کلی (اعم از درصد جریمه ها و ...) توسط شما می باشد.
  • بدیهی است استرداد وجه پس از تکمیل کلیه مراحل تا قبل از 24 ساعت صورت میگیرد.

اطلاعات پروازاطلاعات مسافراطلاعات مالیاطلاعات صاحب حسابتوضیحات اضافی